Vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Lào

Cuối giờ chiều 10/6, tại nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau quãng thời gian bị gián đoán bởi đại dịch Covid-19. Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào chủ trì cuộc họp.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Lào trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Nhóm tích cực, chủ động triển khai và tham gia các hoạt động trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”,  kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào ở cả cấp độ Trung ương, các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương; đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phối hợp chặt chẽ với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả trong nhiệm kỳ với các đối tác Lào; đề nghị triển khai tốt Đề án số 642 của Đảng đoàn Quốc hội về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2022 và Kế hoạch số 68 của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào về hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin và tổ chức các hoạt động hợp tác với bạn Lào nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các đồng chí thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào phát huy trách nhiệm, kinh nghiệm ở mỗi vị trí công tác, tiếp tục là cầu nối đóng góp tích cực cho phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thực hiện : Dương Dung Như Huỳnh