Vướng mắc của Hà Nội trong kêu gọi xã hội hoá các dự án xử lý nước thải

Mục tiêu 100% các quận huyện của Hà Nội có nhà máy xử lý nước thải trước khi xả thẳng ra môi trường đến nay chưa thể hoàn thành. Hà Nội hiện chỉ có 7 nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động, đáp ứng được 22% số lượng nước thải ra hàng ngày.

Phần lớn các dự án xử lý nước thải thuộc dự án đầu tư công nhưng tiến độ chậm, không đáp ứng yêu cầu, trong khi đó, Hà Nội vẫn khó khăn trong thu hút nhà đầu tư tư nhân do chưa có chính sách và cơ chế rõ ràng. 

Quận Long Biên với tốc độ đô thị hoá nhanh, nhưng đầu tư hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa theo kịp với sự phát triển nên việc thoát nước và xử lý nước thải ngày càng khó khăn. Theo quy hoạch, Quận phải xây dựng 5 nhà máy xử lý nước thải, nhưng 4/5 nhà máy đều chậm tiến độ. Việc thiếu hạ tầng kỹ thuật xử lý nước thải dẫn đến nhiều sai phạm trong xả thải ra môi trường, đặc biệt trên lưu vực Sông Cầu Bây.  

Còn tại Huyện Hoài Đức, địa bàn tập trung nhiều cụm công nghiệp làng nghề, đến nay chỉ có 3/9 cụm có xử lý nước thải, còn lại 17 xã, thị trấn chưa có hệ thống thu gom nước thải hoàn chỉnh nên chưa đạt hiệu quả xử lý.  

Ông MAI TRỌNG THÁI, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội: “Hiện trạng đang thực hiện là đầu tư sai phép, sử dụng đơn giá tạm tính và chỉ thanh toán cho nhà đầu tư 80%. Đây là vấn đề nhà đầu tư suy nghĩ trước khi quyết định đầu tư công trình bảo vệ môi trường".

Hiện chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải rất lớn, trong khi đó 10 năm nay, Hà Nội vẫn chưa đưa ra định mức thu phí xả thải hợp lý, Điều này khiến nhiều nhà đầu tư e ngại.

Ông NGUYỄN XUÂN SÁNG, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hà Nội: “Thành phố đang triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Quyết định 45- từ năm 2014. Tuy nhiên mức thu vẫn còn thấp, và hàng năm thành phố cũng phải cân đối chi phí cho hoạt động này "

Việc chưa xây dựng được định mức đơn giá xử lý nước thải để nhà đầu tư lựa chọn công nghệ, tính toán chi phí đầu tư phù hợp đang là rào cản khiến khó thu hút đầu tư tư nhân vào dự án xử lý nước thải. Đây là vấn đề sẽ được Hội đồng nhân dân Hà Nội tiếp tục giám sát để có giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh đầu tư các dự án nhà máy xử lý nước thải. 

Thực hiện : Hải Yến Ngọc Tuấn Như Huỳnh