Vượt nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội

Sáng 16/12 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.

Báo cáo về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy phần lớn các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt mục tiêu. Hiện có 98,6% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội ngày càng mở rộng, có 88 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 90,85% dân số. Chỉ số phát triển con người năm 2020 đạt 0,706, có sự cải thiện trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Đáng chú ý, giảm nghèo tiếp tục là điểm sáng của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 2%/năm;

Giai đoạn tới với nhiều diễn biến như: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, già hóa dân số,… nhiều ý kiến đề xuất: Cần xây dựng và thực hiện chính sách xã hội toàn diện, bền vững; Cung cấp đầy đủ cơ hội tiếp cận công bằng về dịch vụ xã hội cơ bản cho các tầng lớp dân cư; Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, hiện đại; Phát triển thị trường lao động hội nhập, tạo việc làm có năng suất cao và bền vững; tập trung đầu tư phát triển con người.

Như Thảo