WHO khai trương trung tâm khẩn cấp y tế tại Kenya

Chính phủ Kenya và Tổ chức Y tế Thế giới vừa khánh thành một trung tâm khẩn cấp y tế ở thủ đô Nairobi. Đây là trung tâm đầu tiên trong mạng lưới các trung tâm tại Châu Phi nhằm đẩy nhanh khả năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trong khu vực.

Cơ sở này sẽ bao gồm một trung tâm đào tạo, với một đội ngũ chuyên gia có thể ứng phó với trường hợp khẩn cấp y tế trong vòng 24 giờ đầu tiên, và một kho dự trữ thiết bị y tế. Theo đó, Kenya sẽ trở thành một trung tâm khu vực về thiết bị y tế, giúp các nước láng giềng nhanh chóng có các loại thuốc đang cần.  

Theo WHO, Châu Phi chứng kiến hơn 100 tình huống khẩn cấp y tế mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Do đó, tổ chức này bày tỏ mong muốn giúp thiết lập các lực lượng ứng phó nhanh ở tất cả các quốc gia Châu Phi.

Thực hiện : Đinh Giang