World Bank: GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 5,5%

Theo Báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới công bố mới đây, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 5,5%, với giả định đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát trong và ngoài nước.

Báo cáo nhận định khu vực dịch vụ của Việt Nam sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin; trong khi lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được hưởng lợi nhờ nhu cầu ổn định từ Mỹ, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc.
 
Thâm hụt ngân sách và nợ công được kỳ vọng vẫn bền vững, với tỷ lệ nợ trên GDP dự kiến là 58,8%, thấp hơn nhiều so với mức trần theo quy định. Tuy nhiên, vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là diễn biến chưa rõ ràng của đại dịch.
quảng cáo