World Bank: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm 2023

Triển vọng kinh tế Việt Nam được đánh giá có thuận lợi trong ngắn hạn, nhưng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ bên ngoài, do đó tăng trưởng GDP năm 2023 dự kiến sẽ đạt 6,3%. Đây là nhận định mà Ngân hàng thế giới đưa ra trong báo cáo Điểm lại, cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam, ấn bản tháng 3 năm 2023 vừa công bố sáng nay.

Theo Ngân hàng thế giới, mặc dù du lịch tiếp tục phục hồi nhưng tăng trưởng khu vực dịch vụ sẽ chậm lại do hiệu ứng xuất phát điểm thấp hậu Covid-19 yếu dần. Nhu cầu trong nước dự kiến sẽ bị ảnh hưởng do lạm phát có thể tăng cao hơn trong năm 2023 ( dự báo bình quân ở con số 4,5%) khiến cho sức mua của các hộ gia đình bị xói mòn. Lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng đến đầu tư tư nhân. Cũng theo Ngân hàng thế giới, trong điều kiện sức cầu bên ngoài yếu đi, đóng góp của xuất khẩu ròng vào tăng trưởng được dự đoán là số âm ( khoảng âm 0,6 điểm phần trăm). Nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hợp phần đầu tư trong chương trình hỗ trợ phục hồi đã được thông qua ( với quy mô lên đến khoảng 1,6% GDP). Tài khoản vãng lai dự kiến sẽ thặng dư ở mức 0,1% GDP trong trung hạn, sau khi xuất khẩu hàng hoá được phục hồi, du khách nước ngoài quay trở lại và nguồn kiều hối vẫn đứng vững, quanh mức 9-10 tỷ USD/năm.

Thực hiện : Lê Hương Sỹ Cường