Xác định cấp độ phòng thủ dân sự để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa

Thảo luận ở Tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, đã có 107 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, đóng góp ý kiến. Theo dự thảo Luật, có 4 cấp độ phòng thủ dân sự. Ban soạn thảo dự án Luật cho rằng, đây là cơ sở hoạt động để xác định trách nhiệm, biện pháp, nguồn lực của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thảm hoạ, sự cố.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khắc Phục