Xác định giá đất thế nào để đảm bảo công bằng?

Sáng 7/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận, cho ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Xác định giá đất theo thị trường được cho là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách đất đai hiên nay.

Tuy nhiên, phương pháp xác định gía đất như thế nào nhằm đảm bảo được yêu cầu trên là vấn đề được các đại biểu quan tâm. Một số đại biểu cho rằng, cần có những quy định mang tính nguyên tắc để đảm bảo khi xác định giá đất theo phương pháp nào thì cũng ra kết quả phù hợp với giá thị trường. Và để đảm bảo công bằng cần có đơn vị công lập về định giá đất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam