Xác định nguyên tắc để chuyển đổi cây trồng trên đất lúa

Sáng 10/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tiếp thu giải trình hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Đây là 1 trong những văn bản hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi) đang được khẩn trương hoàn thiện để luật đủ điều kiện có hiệu lực thi hành từ 1/8.

Tiếp thu ý kiến địa phương tại buổi họp ngày 1/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung quy định về tiêu chí xác định vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao, đồng thời quy định thẩm quyền xác định thuộc về của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao không được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Còn với diện tích đất trồng lúa nói chung, quy định cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi linh hoạt nhưng không làm thay đổi tính chất lý, hoá để có thể chuyển lại trồng lúa. Tuy nhiên, các đại biểu còn băn khoăn chuyển đổi như thế nào, chuyển đổi loại cây gì để không ảnh hưởng đến tính chất đất. Lấy ví dụ việc trồng dừa khiến đất lúa không thể chuyển đổi trở lại, cũng như đặc trưng khác nhau của các vùng đất canh tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, nên có danh mục cụ thể các loại cây trồng được phép chuyển đổi với các địa phương khác nhau. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nguyên tắc, danh mục hướng dẫn các địa phương chọn loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai vùng miền.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cùng đại diện các bộ ngành cũng cho ý kiến về việc xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất lúa, đặt ra các tiêu chí để hạn chế việc lách luật, chuyển đổi đất lúa thành phi nông nghiệp, có thể ảnh hưởng an ninh lương thực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Đỗ Minh -

Trương Tùng