Xác minh thông tin Viện Nghiên cứu Hán Nôm để mất hơn 100 cuốn sách

Liên quan đến thông tin Viện Nghiên cứu Hán Nôm để mất hơn 100 cuốn sách và để 887 cuốn sách khác trong kho mủn nát, không thể phục chế, chiều 20/3, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị đang thực hiện quy trình xác minh và sẽ thông báo cụ thể khi có kết quả.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - là đơn vị bảo quản các tài liệu Hán Nôm gồm gần 35.000 cuốn sách và gần 60.000 thác bản văn bia đã có biên mục. Viện mở cửa thư viện để các tổ chức, nhà nghiên cứu và các cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến văn bản cổ của dân tộc có cơ hội tiếp cận tài liệu.

Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nhằm mục tiêu bảo quản các tài liệu quý hiếm, tài liệu gốc đều được lưu tại phòng bảo quản, Viện tổ chức phục vụ bạn đọc nghiên cứu chủ yếu thông qua bản photocopy. Bạn đọc muốn tiếp cận tài liệu gốc cần có phê duyệt bằng văn bản của lãnh đạo Viện.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam