Xăng dầu đồng loạt tăng giá trở lại, từ gần 700 đồng/lít

Sau 3 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp, giá xăng trong nước đã tăng trở lại trong kỳ điều chỉnh vào chiều 21/4.

Trong kỳ điều hành hôm 21/4, nhà điều hành đã điều chỉnh: Xăng E5RON92 tăng 663 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 675 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S  tăng 979 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 801 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 871 đồng/kg. 

Cũng trong kỳ điều hành này, nhà điều hành tiến hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít và RON95 ở mức 500 đồng/lít; dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít và dầu mazut không trích lập. 

Cùng với đó là chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện chi Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 250 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.