Xây dựng bảng giá đất theo định kỳ 3 năm thay vì 1 năm

Thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), liên quan đến phương pháp xác định gía đất một số đại biểu đề nghị có quy định mang tính nguyên tắc trong dự thảo luật để đảm bảo khi xác định giá đất theo phương pháp nào thì cũng ra kết quả phù hợp với giá thị trường. Bên cạnh đó đề xuất xây dựng bảng giá đất theo định kỳ 3 năm 1 lần thay vì 1 năm.

Một số đại biểu cho rằng phương pháp xác định giá đất hiện nay có những điểm chưa phù hợp, chưa thể hiện sự công khai, minh bạch, đã gây nên những vấn đề tiêu cực về đất đai. Do đó, đề xuất xem xét đến việc áp dụng phương pháp hệ số để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Giải trình nội dung này Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết với 4 phương pháp tính hiện nay nhưng cũng chưa bao giờ có giá chính xác. Nguyên nhân là do thông số đầu vào không chính xác. Lần này dự thảo Luật xác định không tuyệt đối nhưng bảo đảm cơ sở khoa học, thu thập giá đúng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để làm được điều này người dân cần giao dịch đất đai trên sàn, có đăng kí với văn phòng với giá đúng. Trên cơ sở thu thập đầu vào đúng từ sàn giao dịch, cơ sở dữ liệu đất đai, người dân đăng kí thực hiện chuyển quyền đăng kí ở văn phòng để có dữ liệu, và có phương pháp tính đúng từ có thông tin trên bản đồ từ đó tính toán và đưa ra giá trị chuẩn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam