Xây dựng chính sách đặc thù, vượt trội với công nghiệp quốc phòng, an ninh

Để phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Nhà máy Z129 và Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Tại Nhà máy Z129, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp đến khảo sát tại Phân xưởng gia công cơ khí chính xác với hệ thống dây chuyền sản xuất đầu tư hiện đại, được chuyển giao công nghệ cao. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đối với những lĩnh vực đặc thù, sản xuất những chi tiết vũ khí hiện đại, bên cạnh việc ưu tiên đầu tư nguồn lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cần có các cơ chế đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển. Cùng với đó, có các cơ chế, chính sách để thu hút, giữ chân người lao động có trình độ. Đây là vấn đề cần nghiên cứu để quy định trong Luật.

Đến thăm Nhà máy Z113, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhấn mạnh: những dây chuyền sản xuất đạn súng bộ binh, đạn pháo phòng không hay thuốc nổ mà nhà máy đang triển khai, không chỉ là những lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng mà còn có thể phục vụ nhiệm vụ lưỡng dụng, tối ưu hóa hiệu quả dây chuyền, trang thiết bị. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật cần phải thể chế hóa được các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Việc thiết kế các chính sách trong dự án Luật này như thế nào phải làm rõ được tính đặc thù, vượt trội so với các lĩnh vực khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Vũ Hiếu