Xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc tổ chức Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non và một số mô hình triển khai tại Việt Nam.

Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non (GDMN) và một số mô hình triển khai tại Việt Nam.

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo tập trung về: Chính sách phát triển GDMN và tổng quan về đội ngũ nhà giáo đối với cấp học GDMN; Xây dựng hệ thống GDMN đảm bảo chất lượng và song hành với thực hiện chương trình; Kinh nghiệm của Phần Lan trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và phương pháp sư phạm. Dinh dưỡng và sức khỏe đối với trẻ em; Đa dạng hóa nhà cung cấp dịch vụ GDMN và quản lý tích hợp mô hình của Bộ GDĐT Malaysia; Mô hình “Kết nối nguồn lực xã hội, xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025” tại Việt Nam và triển khai chương trình sức khỏe học đường trong cơ sở GDMN. Chính sách hỗ trợ cha mẹ và Đề án phát triển toàn diện trẻ em từ 0-8 tuổi; Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý ở cấp giáo dục phổ thông có thể áp dụng cho GDMN; Chương trình Sư phạm mầm non của Việt Nam có sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới; Một số mô hình thành công cấp địa phương/cơ sở tốt nhất khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi; GDMN vùng khó khăn.

Thực hiện : Phan Hằng Ngọc Tuấn