Xây dựng chính sách để thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Đà Nẵng

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

 Về thu hút nhà đầu tư chiến lược, các đại biểu cho rằng ngoài 6 nhóm tiêu chí phải đáp ứng, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm điều kiện: phải có cam kết bằng văn bản về hợp tác với doanh nghiệp của địa phương. Điều này rất quan trọng để huyển giao công nghệ, kiến thức, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đồng thời là hỗ trợ phát triển về kinh tế xã hội của địa phương.

Tán thành với các chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực đầu tư phát triển vi mạch, bán dẫn trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đại biểu cũng đề nghị cần có quy định phù hợp để tránh trục lợi chính sách.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất sửa đổi, bổ sung về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng nhằm tạo cơ chế vượt trội trong việc lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược vào các ngành, lĩnh vực mà thành phố có ưu thế, phù hợp với xu hướng thời đại, có tác động lớn, lan tỏa đến kinh tế của thành phố, vùng miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam