Xây dựng cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

Sáng nay 12/6 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn “Xây dựng cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”.

Diễn đàn nhằm lấy ý kiến góp ý liên quan đến cơ chế thúc đẩy triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn và xây dựng khung thử nghiệm chính sách cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở một số ngành, lĩnh vực có nhiều tiềm năng ở Việt Nam. 

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên... đòi hỏi Việt Nam cần thúc đẩy mô hình kinh tế mới, trong đó có kính tế tuần hoàn. Để thúc đẩy mô hình này, cần có cơ chế chính sách vận hành, triển khai.

Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn đề xuất 6 nội dung chính sách, gồm: Khu công nghiệp, khu kinh tế; phân loại xanh; ưu đãi thuế; tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ; tín dụng xanh, trái phiếu xanh; đào tạo lao động; đất đai. Các chính sách cụ thể này sẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp về công nghệ, ưu đãi về vốn, thuế đất… phục vụ cho kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Mục tiêu xây dựng chính sách là để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm sớm thử nghiệm các ý tưởng, sáng kiến kinh tế tuần hoàn, đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh, phục hồi xanh ở Việt Nam.

Phạm Cường – Quang Ngọc