Xây dựng đời sống văn hóa cho con trẻ cần sự hài hòa

Sáng 2/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thời gian qua, các mô hình nhằm thúc đẩy phong trào đời sống văn hóa như gia đình văn hóa được tích cực triển khai, tuy nhiên cũng có những mô hình như làng văn hóa chưa được áp dụng trong thực tiễn.

Đời sống người dân đi lên nhưng cũng kèm với nhiều thách thức mới như môi trường tự nhiên chịu tác động tiêu cực, môi trường mạng tồn tại nhiều vấn nạn,… Một trong những đối tượng nòng cốt của xây dựng đời sống văn hóa và cũng là đối tượng dễ chịu tác động từ những thách thức mới là trẻ em.

Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường các hoạt động vì trẻ em như phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại. Tuy nhiên, bên cạnh hiểu biết về quyền, cần tuyên truyền để các em hiểu về nghĩa vụ của mình cũng như có biện pháp giáo dục phù hợp. Hiện nay, thường có nhiều phản ứng khắt khe thái quá trước cách giáo dục con trẻ khiến cho nhiều người e dè, nhất là tại môi trường học đường. Xây dựng đời sống văn hóa cần hài hòa giữa các bên, tránh việc quá khắt khe hay quá buông lỏng yếu tố nào. 

Thực hiện : Đỗ Minh Nhật Huy