Xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng yếu

Sáng nay (17/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 để thảo luận về các đề nghị xây dựng luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Cấp, thoát nước; Luật Điện lực (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, mang ý nghĩa nền tảng, tạo khung khổ pháp lý cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Từ đầu năm 2023 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, đầu tư đặc biệt cho công tác này, nhất là việc rà soát, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng nêu rõ thời gian qua, vẫn còn tồn tại tình trạng chậm trình một số dự án Luật, dự án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng của một số dự án chưa cao; tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật đã được các đại biểu Quốc hội nêu ra và chất vấn trong phiên họp vừa qua. Thủ tướng nhắc nhở, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát lại, nếu bộ, ngành nào chưa phân công Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phụ trách công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thì phải phân công ngay, hoàn thành trong tháng 11/2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, trên tinh thần "đã nói phải làm, đã có Nghị quyết phải thực hiện”.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về các đề nghị xây dựng các Luật; tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành; xem xét về quy trình, thủ tục chuẩn bị; các yêu cầu, nguyên tắc xây dựng Luật; tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan; tham khảo kinh nghiệm quốc tế; đồng thời phân tích sâu các vấn đề căn cơ và còn có nhiều ý kiến khác nhau tại các dự án luật./. 

Quang Anh -

Thế Anh