Xây dựng Luật Nhà giáo để thể chế hóa và khắc phục bất cập trong thực thi chính sách với đội ngũ giáo viên

Bên hành lang Quốc hội chiều 1/11, đại biểu Trần Văn thức, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có những chia sẻ tâm huyết về nguồn nhân lực giáo viên, về tuyển dụng giáo viên, về Luật Nhà giáo...

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam