Xây dựng môi trường làm việc tốt để giữ chân công chức, viên chức

Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, đã có trên 39 nghìn cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục. Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng này và đề nghị Chính phủ làm rõ các nguyên nhân và sớm có giải pháp.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc hoặc chuyển sang khu vực tư nhân gia tăng. Nguyên nhân không chỉ về chính sách tiền lương, phụ cấp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống mà còn do áp lực công việc, môi trường làm việc không phát huy được năng lực.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đại biểu tỉnh Yên Bái cho rằng cần xây dựng môi trường làm việc tốt để giữ chân công chức, viên chức.
 
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Kiên