Xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại

Phát biểu bế mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 31, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định dấu mốc quan trọng cho sự phát triển mới của ngành ngoại giao, cho biết thời gian tới sẽ xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại trong kỷ nguyên số.

Chiều qua, Hội nghị ngoại giao lần thứ 31 đã bế mạc, kết thúc chuỗi hoạt động hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện hiện đại trong kỷ nguyên số; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp hiện đại.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, hội nghị ngoại giao 31 đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển mới của ngành ngoại giao; nhiệm vụ đối ngoại đặt ra là chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; yêu cầu cao về xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trí tuệ; hiện đại, chuyên nghiệp về phong cách, phương pháp làm việc, có trình độ đạt tới tầm khu vực và quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu này, ngành ngoại giao cần có nguồn lực đầu tư xứng đáng cùng với hệ thống cơ chế chính sách bài bản, đồng bộ.

quảng cáo