Xây dựng nhà ở xã hội cũng cần quota

Sáng 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014.

Theo đó. Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng như người thu nhập thấp đô thị, công nhân khu công nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức... 

Tuy nhiên, cách điều tiết nhà ở xã hội hiện nay đang có những bất cập, gây nên rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Việc bắt buộc dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội tại một dự án sẽ khiến cho kiến trúc, cảnh quan, không gian chung không đồng bộ. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đề xuất mô hình điều tiết nhà ở xã hội tương tự Quota ngành và có các cơ chế đặc thù phù hợp./.

Thực hiện : Mỹ Tho Huỳnh Tiến

quảng cáo