Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đang chững lại

Sáng 23/9, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025"

Theo báo cáo, Đoàn giám sát sẽ tập trung vào 4 nội dung, trong đó bao gồm, công tác chỉ đạo, điều hành các chương trình MTQG; việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình MTQG; công tác phối hợp, lồng ghép quản lý, nội dung, đối tượng, địa bàn, nguồn vốn triển khai thực hiện các Chương trình....

Đánh giá cao công tác chuẩn bị kế hoạch giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là một điểm sáng, về đích trước gần 5 năm. Tuy nhiên, hiện các phong trào thi đua không còn rầm rộ, sôi nổi, thậm chí, qua theo dõi tổng thể, việc triển khai các chương trình trong khóa này còn chậm.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Ở đây ta có cả chương trình như chương trình về phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã ban hành từ năm 2020 trước khi kết thúc nhiệm kỳ một năm, nhưng việc trình để phân bổ vốn mới 2 năm nay, chậm như thế. Chậm trễ cả mấy chương trình. Có lẽ lần này giám sát phải trả lời câu hỏi này có đúng hay không? Có đúng là chậm trễ, có đúng là phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, rồi giảm nghèo bền vững. Chúng ta vừa rồi có nguyên nhân khách quan là tác động của đại dịch, nhưng ngoài nguyên nhân khách quan ra thì chủ quan là gì và vì sao lại như thế này, phải đánh giá cho kỹ.”

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Ba chương trình này thời điểm khác nhau nhưng thời điểm giám sát năm 2021-2025 thôi. Nhìn chung, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia là chậm. Tập trung giám sát chỗ này để kiến nghị chính sách làm sao để sau nhanh hơn, không chỉ cho 3 chương trình này mà từ nay chương trình mục tiêu quốc gia phải nhanh hơn, khung khổ, thể chế phải thế nào đó nhanh hơn chứ giai đoạn triển khai lâu lắm.”

Nhấn mạnh tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát cần đánh giá sâu về quá trình quản lý, huy động và sử dụng các nguồn lực này; đồng thời, rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Từ khóa trước và khóa này, nhất là khóa này có những chỉ tiêu khác với trước. Bây giờ trong chỉ tiêu Đại hội đảng toàn quốc cũng như các tỉnh, Đảng bộ đều có chỉ tiêu là nông thôn mới. Nông thôn mới có mấy mức, một là xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới. Cho nên các đồng chí phải rà soát lại xem tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan đến xã, huyện và tỉnh như thế nào. Đánh giá việc này như thế nào, có sát thực hay không sát hợp hay không.”

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhất trí với dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời yêu cầu Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẩn trương hoàn chỉnh để hoàn thiện kế hoạch, báo cáo, phục vụ triển khai hoạt động giám sát của Quốc hội.

Quang Sỹ