Xây dựng sai phép, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị bị đình chỉ Dự án tổ hợp thể dục thể thao

Sau khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam có bài phản ánh về việc lãnh đạo Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Quảng Trị liên kết và cho phép một số cá nhân thực hiện san ủi hơn 4 ha rừng sản xuất thuộc tài sản công để thực hiện dự án “Tổ hợp thể dục, thể thao, thư viện căng tin Trường” dưới hình thức xã hội hóa có thu phí nhưng chưa có giấy phép.

Vừa qua, cơ chức năng thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc kiểm tra và xác định việc xây dựng này hoàn toàn trái với các quy định pháp luật nên tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu đình hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, “dự án” chưa được các cơ quan chấp cấp phép, nhưng tự ý san lấp, hạ độ cao, thay đổi hiện trạng trên 4 ha đất rừng sản xuất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Một số đất trong quá trình hạ độ cao đã bị đơn vị thi công di chuyển ra khỏi hiện trường nhưng chủ đầu tư không nắm được là bao nhiêu. Căn cứ các quy định, cơ quan chức năng thành phố Đông Hà đã lập biên bản đình chỉ việc xây dựng này; ngoài ra, đang xem xét, củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền./.

Thực hiện : Đào Bảo Võ Linh

quảng cáo