Xem xét chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Trong sáng 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Theo báo cáo kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc với sự đồng thuận, thống nhất cao. Những nội dung quan trọng được Quốc hội ban hành đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra. Kết quả của kỳ họp tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, gần dân, sát với thực tiễn.

Các thành viên UBTVQH tán thành với báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 4, tuy nhiên cho rằng cần bổ sung làm rõ những điểm mới, thực hiện hiệu quả làm căn cứ để tiếp tục tổ chức thực hiện trong những kỳ họp tiếp theo.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cần phát huy kinh nghiệm trong việc lấy ý kiến bằng văn bản của Chính phủ đối với những dự án luật, nghị quyết trước khi được Quốc hội thông qua, điều này đã tạo sự đồng thuận cao.

Về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức đầu tháng 1/2023, các ý kiến đề nghị các cơ quan cần khẩn trương hoàn thành các nội dung của kỳ họp để UBTVQH có cơ sở xem xét, quyết định bảo đảm đúng thời gian quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nguyên tắc kỳ họp bất thường chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của UBTVQH, Chủ tịch nước, Thủ tướng hoặc 2/3 số ĐBQH kiến nghị và chỉ xem xét quyết định những vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã đủ rõ và có sự đồng thuận, thống nhất cao.

Về chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ bám sát chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Dương Dung Hoàng Hương Tùng Dương Anh Đức