Xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho 30 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai cực đoan xảy ra trên các vùng miền, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 30 tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đã được đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, di dời dân cư vùng thiên tai, khắc phục khẩn cấp hậu quả sạt lở.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai rà soát lại nội dung trình, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các bộ ngành, địa phương thống nhất danh mục, đảm bảo đúng đối tượng;chậm nhất ngày 27/10 phải hoàn thiện tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam