Xem xét thẩm quyền thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) của Ủy ban Xã hội cho thấy, dự thảo luật dự kiến quy định giao Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Quan tâm nội dung này, thảo luận tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 sáng 21/9, nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét thẩm quyền thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Khoản 2 Điều 23 của dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức độc lập do Chính phủ thành lập, có nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu cho Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Các ý kiến cũng cho rằng về vị trí pháp lý, mô hình tổ chức của Hội đồng Y khoa Quốc gia tại dự thảo luật không chỉ chưa thống nhất với quy định về tổ chức bộ máy theo Luật Tổ chức Chính phủ, mà còn chưa phù hợp với Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bà ĐẶNG HOÀNG OANH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: "Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Chính phủ chỉ có thẩm quyền là trình Quốc hội để quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, thành lập, bãi bỏ cơ quan ngang bộ, các bộ..., quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan trực thuộc Chính phủ. Còn việc thành lập các hội đồng thì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Để phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, chúng tôi đề nghị sửa đổi thẩm quyền từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ đối với việc tổ chức Hội đồng Y khoa Quốc gia."

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: "Đề này không nhất thiết phải ghi vào luật mà hiện nay Thủ tướng thành lập rồi, Thủ tướng thành lập trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Trung ương 6 khóa XII ngày 25/10/2017. Hội đồng Y khoa quốc gia này là Thủ tướng thành lập, không phải Chính phủ thành lập. Thủ tướng thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ, không phải như dự luật ghi là Chính phủ thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ lại đi thành lập một cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thì không ổn".

Các ý kiến cũng đề nghị, dự thảo luật cần phải xác định rõ vị trí pháp lý cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của hội đồng này; trong đó bao quát các nhiệm vụ, từ việc đánh giá, tổ chức thực thi, cấp giấy phép hành nghề hay cập nhật kiến thức y khoa liên tục và đặc biệt xác định rõ mối quan hệ với các bộ, ngành quản lý lĩnh vực.

Thực hiện : Như Thảo Quang Sỹ Anh Đức