Xem xét tước giấy phép hai "đại gia" xăng dầu

Hải Hà Petro và Thiên Minh Đức – hai doanh nghiệp lạm dụng Quỹ bình ổn, nợ thuế theo kết luận của Thanh tra Chính phủ - đang bị xem xét tước giấy phép kinh doanh.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức sử dụng sai quỹ bình ổn, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Hai đơn vị này cũng khai thiếu, nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng.

Đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này đang xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của hai đơn vị này. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam