Xem xét việc quy định đưa người dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 01/3, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục Toà án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đa số các đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Pháp lệnh.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, có 2 luồng ý kiến về điều kiện hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quyết định tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thứ nhất, một số ý kiến cho rằng, nội dung này cần được quy định trong dự thảo Pháp lệnh này bởi Luật Phòng, chống ma tuý chưa quy định và các Điều Luật khác có quy định chưa bao quát được hết các trường hợp. Thứ hai, một số ý kiến cho rằng, nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 116 năm 2021 của Chính phủ nên dự thảo Pháp lệnh chỉ cần dẫn chiếu áp dụng, không cần quy định lại. 

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội: “Khi mà chúng ta làm Nghị định mới này thì chúng ta phải bổ sung thêm người dưới 18 tuổi vào đó để xử lý cả người dưới 18 tuổi, cả người trên 18 tuổi, quy định chung điều kiện hoãn, miễn giảm thì tôi thấy nó có những cái bất cập. Thực ra những điều kiện đối với người trên 18 tuổi nó nằm ở Luật Xử lý vi phạm hành chính rồi, Nghị định không cần quy định. Còn lại những điều kiện của người dưới 18 tuổi thì các anh nên để cho Pháp lệnh này quy định thì nó mới hợp lý. Chứ còn Nghị định không nên quy định các điều kiện đó."

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận nhiều về yêu cầu của thủ tục thân thiện khi xem xét, ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; thời hiệu xem xét, quyết định cũng như thời điểm có hiệu lực quyết định của Toà án.
 

Thực hiện : Trọng Hiếu Tiến Cường