Xin ý kiến Quốc hội việc bổ sung thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu

Cuối giờ chiều 1/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 nhằm thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc thực hiện cấp hộ chiếu mẫu mới theo quy định của Luật đã phát sinh vấn đề vướng mắc liên quan đến thông tin “nơi sinh” của người được cấp hộ chiếu. Cụ thể, đến ngày 27/7/2022, một số nước đã thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin “nơi sinh” của người mang hộ chiếu. Các nước cho biết chỉ chấp thuận tạm thời việc in bị chú bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cho công dân, trong đó, Cộng hòa Séc thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị chú thông tin “nơi sinh” đến hết năm 2022.

Trước tình hình trên, Chính phủ nhận thấy, việc nghiên cứu bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện (trước ngày 1/1/2023). Tuy nhiên, do thời gian gấp không kịp sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hoặc ban hành Nghị quyết riêng về vấn đề này. Vì vậy, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội:

Đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, giao Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để bổ sung thông tin “nơi sinh” vào mẫu hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Nội dung cũng được vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh, việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Do đó, việc Chính phủ trình và kiến nghị Quốc hội “đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, giao Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để bổ sung thông tin “nơi sinh” vào mẫu hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam" là phù hợp.

Do yêu cầu về thời gian thực hiện việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân hộ chiếu trước ngày 1/1/2023, Ủy ban Quốc phòng & An ninh nhất trí với Tờ trình của Chính phủ đã đề xuất Quốc hội “đưa nội dung trên vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV” là bảo đảm về hình thức văn bản.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Khắc Phục