Xóa bỏ phân biệt về giới, tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển kinh tế

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, Phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” chính thức được khởi động nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX, 5.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 40.000 lao động nữ trong Tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành… Để Đề án sớm đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị cơ quan chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai theo từng giai đoạn và hàng năm. Hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ, đặc biệt quan tâm mục tiêu “xóa bỏ phân biệt về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực” trong hoàn thiện Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tại hội nghị đã phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Đến nay đã có hơn 63 ngàn phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong lĩnh vực kinh tế tập thể, có khoảng 10% hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, nhiều hợp tác xã của phụ nữ đang khẳng định thế mạnh, đóng góp lớn trong sản xuất, chiếm 39% chủ thể sản phẩm OCOP, 80% lực lượng lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp là phụ nữ…

 

Hà Lan