Xử lý chuyển hướng - tạo cơ hội cho người chưa thành niên hướng thiện

Trong phiên thảo luận sáng 21/6, tán thành với việc quy định 12 biện pháp xử lý chuyển hướng trong dự thảo luật Tư pháp người chưa thành niên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng xử lý chuyển hướng người chưa thành niên phạm tội là tạo điều kiện để người trẻ chuộc lỗi lầm.

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tán thành với 12 biện pháp xử lý chuyển hướng, trong đó có 6 biện pháp được áp dụng độc lập; 6 biện pháp không áp dụng độc lập mà chỉ được áp dụng đồng thời với biện pháp xử lý chuyển hướng khác. Theo đại biểu, so với Bộ luật Hình sự hiện hành, dự thảo Luật đã mở rộng, đồng thời quy định rõ nội hàm của từng biện pháp xử lý chuyển hướng, bảo đảm logic, chặt chẽ. Tuy nhiên cũng đề nghị cần nghiên cứu kinh nghiệm Quốc tế trong vấn đề này.

Các đại biểu cũng cho rằng, chính sách hình sự dành cho người chưa thành niên phạm tội phải có tính cân đối, vừa bảo đảm phù hợp tâm sinh lý của người chưa thành niên, vừa bảo đảm tính răn đe, giáo dục họ trở thành công dân tốt cho xã hội.

Các đại biểu đều nhất trí cần quy định, lập luận chặt chẽ hơn, cụ thể hơn để quy định xử lý chuyển hướng với tinh thần giảm hình phạt tù, mở rộng hình thức phạt tiền sao cho phù hợp, đồng thời quy định rõ hơn về thu hẹp các trường hợp tạm giam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh