Xử lý kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 857 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Mai Văn Ninh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết nêu rõ,  xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Mai Văn Ninh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa do trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2014), ông Mai Văn Ninh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Hội đồng nhân dân tỉnh và đã bị kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 942 ngày 31/7/2023 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đảng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan có liên quan và ông Mai Văn Ninh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam