Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT

Trước thực trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT xảy ra tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị đơn vị này chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc Luật Khám chữa bệnh, Luật BHYT, quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT; Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh được xác định có hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT, giao cho Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố thực hiện xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam