Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng

Tổng cục Quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng.

Trong công văn về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu. Trường hợp phát hiện vi phạm kiên quyết xử lý để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam