Xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Bắc - Nam

Để đảm bảo mốc hoàn thành các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020, Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu làm chậm tiến độ.

Theo đó, tại dự án thành phần Phan Thiết-Dầu Giây, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, để đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào 31/12 tới, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban quản lý dự án 7, lãnh đạo cấp cao của các nhà thầu ký biên bản cam kết về kế hoạch huy động, tổ chức chi tiết các mũi thi công cho từng hạng mục gắn với các mốc thời gian cụ thể, đặc biệt là các hạng mục đã bị chậm tiến độ dự kiến là ngày 15/10 và 30/10 vừa qua, nếu tiếp tục không hoàn thành, Ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo lãnh theo đúng quy định đồng thời báo cáo Bộ giải pháp thực hiện đối với các khối lượng còn lại, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.