Xử lý vấn đề tranh chấp tài sản sau trúng đấu giá

Việc áp dụng quy định chung về đấu giá tài sản với một số loại tài sản đặc thù như tài sản thi hành án dân sự còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nếu không có quy định rõ hơn, thì tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành. Đây là nội dung được các đại biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Nêu về trường hợp khiếu nại tại Quảng Bình, đại biểu Nguyễn Minh Tâm cho biết nhiều tài sản có vấn đề trước khi đưa ra đấu giá. Thực tế trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng người trúng đấu giá tài sản gặp khó khăn trong xác lập quyền sở hữu đối với tài sản trúng đấu giá, mặc dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Đặc biệt là một số tài sản đặc thù liên quan đến thi hành án dân sự.

Đại biểu Lã Thanh Tân thì cho rằng cần bổ sung quy định cụ thể về quyền tạm dừng đấu giá để đảm bảo quyền lợi của các bên

Đại biểu cũng cho rằng cần bổ sung quy định xử lý các vấn đề liên quan khi tạm dừng tổ chức đấu giá tài sản như việc bảo lưu tiền đặt trước trong thời gian tạm dừng tổ chức đấu giá và xử lý đối với tiền đặt trước. Điều này cũng hạn chế khiếu nại trong quá trình tổ chức đấu giá.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga