Xử lý vi phạm trong khám, chữa bệnh: Cân nhắc "bêu gương" trên phương tiện thông tin đại chúng

Thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do những sai sót, sự cố y khoa hoặc không tuân thủ các quy định khám bệnh, chữa bệnh là câu chuyện không phải làm hiếm trong ngành y. Vấn đề này cần phải được khắc phục bằng những quy định cụ thể ra sao là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành đã quy định rõ trình tự, thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời cũng quy định về việc cấp lại các giấy tờ này. Để không tạo kẽ hở trong quy định pháp luật đối với việc cấp lại này, các đại biểu đề nghị, Chính phủ cần quy định chi tiết về hồ sơ xin cấp lại.

Bà ĐỖ THỊ LAN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Đối với một số cơ sở hành nghề, việc cấp giấy phép phải có thời hạn và đối với những cơ sở đã bị thu hồi đình chỉ, việc cấp lại phải khắc phục được những vấn đề tại sao phải đình chỉ, thu hồi, để đảm bảo nâng cao được trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước”.

Nhiều ý kiến cho rằng, để không xảy ra những sai sót chuyên môn kĩ thuật, gây hậu quả đáng tiếc đến sức khỏe, tính mạng người bệnh thì trong tổ chức thực hiện cần quy định các chế tài mạnh mẽ và tăng cường công tác thanh kiểm tra.

Bà TRẦN THỊ NHỊ HÀ, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội: “Về chế tài xử lý vi phạm có 1 biện pháp rất quan trọng là công khai niêm yết những hành vi vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, cân nhắc xem có vướng các quy định khác không để thực hiện, những hành vi vi phạm trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân rất nhạy cảm, liên quan đến tính mạng sức khỏe của người dân.”

GS.TS NGUYỄN VĂN KÍNH, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam: “Vụ Tịnh thất Bồng lai chữa bệnh chúng ta đã biết rồi là do chúng ta thiếu kiểm tra, giám sát”.

Xuất phát từ thực tiễn đào tạo y khoa hiện nay, nhiều ý kiến đồng nhất quan điểm cần thiết tổ chức thi đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, để tránh xảy ra việc làm giả các giấy tờ, Bộ Y tế cần xác định rõ hệ thống công nghệ thông tin, có sự liên thông với các trường đào tạo để xác nhận về hồ sơ, tài liệu chính thống của người dự thi. Đặc biệt, Bộ Y tế cần làm rõ phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề, bởi đây chính là vấn đề quan trọng quyết định phạm vi hoạt động đối với cá nhân người hành nghề.

Thực hiện : Sỹ Cường Như Thảo

quảng cáo