Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp 605 triệu đồng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 3 công ty, xử phạt 605 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam đã hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương tỉnh phú Thọ cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt đã không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền, xử phạt 85 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng do vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với giải trình kỹ thuật khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.