Xuân về trên những cánh đồng điện gió Ninh Thuận

Với hàng chục dự án năng lượng tái tạo, Ninh Thuận đang từng bước hình thành và trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo lớn của cả nước. Trong những ngày xuân năm nay, trên những dự án năng lượng điện tái tạo không ít các công nhân vẫn miệt mài làm việc đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

Có 22 cột điện gió đang hoạt động để đảm bảo điện cung cấp cho hơn 50.000 hộ dân, nên trong những ngày tết này nhà máy điện gió BIM vẫn cắt cử cán bộ, nhân viên làm việc xuyên tết. Trong đó, Bộ phận quan trọng nhất là kiểm tra thiết bị của trạm biến áp nơi được mệnh danh là trái tim của nhà máy.

Hiện nay trên toàn tỉnh Ninh Thuận đã thu hút 56 dự án điện tái tạo trong đó có 11 dự án điện gió với công suất 666 MW các nhà máy điện gió khi đưa vào vận hành đã góp phần rất lớn trong tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận, hướng đến năm 2030 Ninh Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn và bền vững của cả nước.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Lê Trang