Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 9 tỉnh

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo đó, xuất cấp 6.902 tấn gạo để hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các tỉnh: Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai, Quảng Bình. Xuất cấp 2.975 tấn gạo để hỗ trợ dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: Cao Bằng, Gia Lai, Quảng Bình. Tại Quyết định số 122, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.738 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.