Xuất khẩu gạo tiếp tục đón "tin vui"

Nông sản được xem là một điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu 5 tháng qua. Theo số liệu mới công bố, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm đã mang về hơn 20 tỷ USD. Ngành nông nghiệp xuất siêu hơn 3,5 tỷ USD.

Đặc biệt, xuất khẩu gạo có tăng trưởng cao nhất, đạt trên 2 tỷ USD, tăng tới gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Chiến lược giảm lượng, tăng chất của ngành lúa gạo đang phát huy hiệu quả để đưa lúa gạo trở thành điểm sáng xuất khẩu. Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, tình hình xuất khẩu gạo trong quý II của nước ta sẽ duy trì đà tăng trưởng và kéo dài cả năm. Đặc biệt, do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên, giúp Việt Nam tiêu thụ gạo thuận lợi.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số