• 1035 lượt xem
  • 09:41 06/10/2023
  • Kinh tế

Xuất khẩu gạo Việt Nam đặt kỳ vọng kim ngạch 4,5 tỷ USD

Trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 3,66 tỷ USD, tăng 40,4%, cao nhất từ trước tới nay. Với đà này, dự kiến cả năm 2023, xuất khẩu sẽ lập kỷ lục trên 8 triệu tấn, với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ USD.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 3 tháng cuối năm, dự kiến sẽ thu hoạch gần 10 triệu tấn lúa mùa và vụ thu đông, tương đương với hơn 5 triệu tấn gạo. Với sản lượng này, ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, vẫn còn dư khoảng 1,5 triệu tấn gạo có thể xuất khẩu. Đặc biệt, hiện nay sản xuất lúa gạo tại Malaysia vẫn cần nhập khẩu tới 30% để đảm bảo yêu cầu tiêu dùng và dự trữ trong nước./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam