Xuất khẩu phân bón cán mốc hơn 1 tỷ USD

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2022 đến nay, xuất khẩu phân bón đã chính thức cán mốc con số hơn 1 tỷ USD, đạt hơn 1,6 triệu tấn, tăng 34% về lượng và gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ.

Như vậy, sau 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu phân bón đã vượt 84% kết quả xuất khẩu của cả năm 2021 với 559 triệu USD. Con số hơn 1 tỷ USD cũng là thành tích xuất khẩu cao nhất của ngành phân bón cho đến thời điểm này.