• 1709 lượt xem
  • 14:42 24/06/2023
  • Kinh tế

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục trong tháng 6

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, chỉ 20 ngày của tháng 6/2023, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt 723 triệu USD.

Chưa hết 6 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất cả năm 2022. Theo đại diện Hiệp hội này, nếu cộng 10 ngày cuối tháng 6, xuất khẩu rau quả có thể đạt gần 1 tỷ USD trong tháng này. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, xuất khẩu rau quả thu về 1 tỷ USD là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hơn 30 năm ngành hàng này tham gia xuất khẩu.