Xuất khẩu rau quả phá kỷ lục lịch sử trong vòng 5 năm qua

Giá trị xuất khẩu rau quả trong 9 tháng đầu năm đạt 4,2 tỷ USD, vượt kỷ lục lịch sử kim ngạch 3,81 tỷ USD của năm 2018. Dự báo xuất khẩu rau quả cả năm 2023 có thể đạt trên 5,5 tỷ USD.

Rau quả luôn là nhóm hàng ghi nhận sự tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu ngành hàng này đến nay đã vượt kỷ lục lịch sử kim ngạch 3,81 tỷ USD của năm 2018. Nhiều dự báo cho rằng, xuất khẩu rau quả cả năm 2023 có thể mang về hơn 5,5 tỷ USD khi vẫn còn 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, trong quá trình tăng trưởng mạnh của nhóm mặt hàng này thì yêu cầu giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định uy tín và sự tăng trưởng bền vững của cả ngành hàng./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam