Xung đột ở Gaza khiến nền kinh tế Israel thiệt hại nghiêm trọng

Ngân hàng Trung ương Israel mới đây cho biết, xung đột giữa nước này và Hamas đã khiến nền kinh tế đất nước thiệt hại ước tính 600 triệu USD/tuần, tương đương khoảng 6% GDP.

Cụ thể, báo cáo ước tính trung bình mỗi tuần Israel đã thiệt hại khoảng 1,25 tỷ NIS (tương đương hơn 325 triệu USD) do buộc phải đóng cửa các cơ sở giáo dục, khoảng 590 triệu NIS do 144.000 cư dân sơ tán không đi làm và khoảng 500 triệu NIS do huy động khoảng 360.000 quân dự bị.

Theo một phân tích mới của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, cuộc xung đột cũng có thể khiến nền kinh tế của người Palestine ở Gaza và Bờ Tây bị thụt lùi hàng thập kỷ, xóa sổ nhiều việc làm với thiệt hại hiện nay ước tính ở mức hơn 800 triệu USD.