Xung quanh đề xuất giảm 2% thuế VAT

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc xử lý, giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp và trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng, Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính vừa đề xuất 2 phương án giảm thuế VAT cho hàng hoá từ 1/7 đến hết năm nay.

Nếu chính sách này được thông qua, việc giảm thuế GTGT được kéo dài sau 1 năm đã giảm 2% để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi trước ảnh hưởng của Covid-19.  

Sau 1 năm qua giảm 2% thuế giá trị gia tăng, những người tiêu dùng như chị Hạnh và anh Bình phần nào được hỗ trợ khi giá cả các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày giảm nhẹ. Nên mong muốn hiện tại là tiếp tục được kéo dài thời gian giảm thuế.

Năm nay, khi khó khăn tiếp tục ngấm sâu vào nền kinh tế, thu nhập người lao động giảm, thì việc tiếp tục giảm 2% thuế GTGT được kỳ vọng sẽ kích thích tiêu dùng, qua đó hỗ trợ đầu ra cho DN.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án giảm thuế khác nhau. Một là giảm 2% VAT với tất cả các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Hai là chỉ áp dụng với các nhóm ngành nhất định.

Phương án 1: Giảm 2% VAT với tất cả các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%

Phương án 2: Áp dụng với các nhóm ngành nhất định

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2023

Chính phủ cũng vừa gia hạn thời hạn nộp các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuế đất của năm nay.

Nếu việc giảm 2% thuế GTGT được thông qua, thì các chính sách tài khoá này cùng các chính sách hỗ trợ về vốn khác được kỳ vọng sẽ giúp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt khó khăn trong năm nay.

Lê Hương - Việt Hà