Ý kiến cử tri: Cần có những quy định về nợ xấu để đảm bảo hoạt động hiệu quả

Hôm nay Quốc hội thảo luận Dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Cử tri cho rằng, việc xây dựng dự thảo Luật này nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc, bất cập của pháp luật về tổ chức tín dụng; tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, can thiệp sớm tổ chức tín dụng nếu bị rút tiền hàng loạt.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Bùi Vũ - Mỹ Tho - Hữu Ái - Nguyễn Hùng - Anh Khoa