Ý kiến cử tri: Cần phát triển kinh tế bền vững, ổn định đời sống cho nhân dân

Phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước bao giờ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri bởi các vấn đề nêu ra không chỉ là những vấn đề mang tính quốc kế mà còn liên quan mật thiết tới đời sống dân sinh, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, các vấn đề xã hội.

Chính vì vậy, ý kiến cử tri gửi đến Quốc hội trong ngày 31/5, cũng đề cập nhiều lĩnh vực song đều hướng tới mục tiêu chung, đó là phát triển kinh tế bền vững, ổn định đời sống cho nhân dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam